beëdigd.nl

Voor het vertalen van sommige documenten is een normale vertaling niet voldoende. Het gaat dan vaak om documenten, die bestemd zijn voor officiële instanties. Voorbeelden van particuliere documenten, die beëdigd vertaald moeten worden zijn: geboortebewijs, IND-aanvraag, verklaring omtrent gedrag, paspoort, rijbewijs, huwelijksakte, scheidingsakte, testament, overlijdensakte, enz.

Ook voor bedrijven zijn vaak beëdigde vertalingen nodig. Voorbeelden hiervan zijn: aan- of verkoopovereenkomst, statuten, octrooi, bankgarantie, enz.

De kosten voor een beëdigde vertaling liggen hoger dan voor een normale vertaling. Twijfelt u of er wel echt een beëdigde vertaling nodig is, informeer dan altijd even bij de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. U kunt daar misverstanden en/of onnodige kosten mee voorkomen.

In sommige gevallen is een beëdigde vertaling alleen nog niet voldoende. U moet de beëdigde vertaling ook nog laten legaliseren door de rechtbank. In de meeste gevallen kan dit via een verkorte procedure als het betrokken land is aangesloten bij het internationale Legalisatieverdrag. De meeste landen zijn dit intussen.

Voor die verkorte procedure kunt u zelf (of iemand anders, die in het bezit is van de beëdigde vertaling) naar een Arrondissementsrechtbank in uw regio gaan en bij de Griffie van de rechtbank een apostille vragen. Met deze apostille wordt bevestigd, dat de beëdigde vertaler ook inderdaad bij de rechtbank staat ingeschreven. De kosten voor een apostille bedragen € 21,00.

Wij kunnen u voor vrijwel alle Europese talen van dienst zijn met een beëdigde vertaling. Daarnaast hebben wij beëdigde vertalers beschikbaar voor verschillende Aziatische talen, alsmede Arabisch.

Tarieven

De kosten van een vertaling worden berekend op basis van een woordprijs. Het aantal woorden in uw document, vermenigvuldigd met de woordprijs is dus het bedrag dat u betaalt voor de vertaling. De woordprijs is afhankelijk van de talencombinatie. Zo is een vertaling Engels-Nederlands goedkoper dan een vertaling Chinees-Engels. U kunt vrijblijvend een prijsopgave voor een vertaling bij ons aanvragen. U ontvangt daarna zeer snel een gratis offerte.

Offerte aanvragen

Wilt u een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen voor uw vertaling?
Maak gebruik van onze aanvraagmodule of:
stuur ons een mail met daarin de volgende gegevens:
1. Uw (bedrijfs)naam
2. Het onderwerp van uw document (bijv. huwelijksakte)
3. De gewenste talencombinatie (bijv. van Nederlands naar Engels)
4. Wilt u een normale of een beëdigde vertaling?
5. Als u het te vertalen document toevoegt als bijlage, tellen wij de woorden

Contact

Beëdigd.nl is een onderdeel van Vertaalbureau Tongo in Den Haag. Vertalingen en facturen ontvangt u dan ook via Vertaalbureau Tongo.
Voor vragen kunt u ons altijd mailen of bellen via 070-7531944. Wij zijn u graag van dienst.
U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag, alsmede algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten. 

Desgewenst kunt u onze algemene voorwaarden en privacyverklaring bekijken.